Học tài thi phận

Học tài thi phận, từ bé đến giờ suốt ngày thế. Cứ chăm chỉ chăm chỉ hoặc hơi đọc sách hoặc ít thì cũng không lười, nhưng hay bị làm sai đề, lúc lại đau bụng, lúc thì có cố gắng viết mãi nhưng cũng không được điểm tối đa, và chưa bao giờ hơn được bạn mà mình đang cố vượt…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s