Học tài thi phận, từ bé đến giờ suốt ngày thế. Cứ chăm chỉ chăm chỉ hoặc hơi đọc sách hoặc ít thì cũng không lười, nhưng hay bị làm sai đề, lúc lại đau bụng, lúc thì có cố gắng viết mãi nhưng cũng không được điểm tối đa, và chưa bao giờ hơn được bạn mà mình đang cố vượt…

 

Advertisements