Deep talk 29 tháng 4 với SAC

Lời chưa nói:

Người truyền cảm hứng thì vẫn cần có người để tựa vào, để dựa dẫm chứ. Thế mà vẫn là chia xa.

Có khóc, có nghẹn ngào, nhưng vẫn là chiếc máy bay nứt làm 2 mảnh.

“Tôi vốn dĩ là một kẻ nhiều lời, dông dài từ lời ăn tiếng nói đến viết lách thưa gửi. Mà cũng bởi thế, khi thương ai, tôi cũng sẽ thương lâu nhớ dài..”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s