Lời chưa nói:

Người truyền cảm hứng thì vẫn cần có người để tựa vào, để dựa dẫm chứ. Thế mà vẫn là chia xa.

Có khóc, có nghẹn ngào, nhưng vẫn là chiếc máy bay nứt làm 2 mảnh.

“Tôi vốn dĩ là một kẻ nhiều lời, dông dài từ lời ăn tiếng nói đến viết lách thưa gửi. Mà cũng bởi thế, khi thương ai, tôi cũng sẽ thương lâu nhớ dài..”

Advertisements